Macma Sp. z o. o.

Nie jesteś zalogowany

Biosystem etykieta

Edukacja ekologiczna to element społecznej odpowiedzialności Macma Polska

Ochrona środowiska naturalnego to jeden z najważniejszych tematów, jaki zaprząta największych, światowych graczy na rynku gadżetów reklamowych, w tym firmę Macma. Nasz polski oddział istnieje od 2003 roku i od lat wspiera działania proekologiczne w branży upominków firmowych. Jako importer i dystrybutor produktów w opakowaniach, mamy obowiązek przeprowadzania akcji społecznych w zakresie edukacji ekologicznej. Sumiennie wywiązujemy się z tego zadania, o czym świadczy otrzymany właśnie certyfikat, wystawiony przez firmę Biosystem.

W ramach kampanii ,,Włącz Eco Wyobraźnię” w 2020 roku przeprowadzone zostały liczne przedsięwzięcia edukacyjne, skierowane do użytkowników produktów w opakowaniach, sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.

Macma Polska współfinansowała takie kampanie jak:

Program Edukacyjny “PAN SPRZĄTALSKI” – projekt przeznaczony dla klas 1-3 szkół podstawowych i przedszkoli na temat zasad selektywnego pozbywania się odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. W 2020 roku odbyła się VIII edycja projektu w Szkołach Podstawowych Nr 2, 3 oraz 5 w Chełmży.

• Ogólnopolska kampania edukacyjna „Elektroodpady NIE do kosza na śmieci” – akcja mająca na celu zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, poprzez promowanie proekologicznych zachowań oraz wdrożenie ogólnokrajowego systemu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ramach tej akcji realizowany jest m.in projekt „ELEKTROŚMIECIARKA” polegający na długofalowej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu edukacji ekologicznej o tematyce związanej z racjonalną gospodarką odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Bardzo się cieszymy, że wspierane przez nas działania społeczne przyczyniają się do wzrostu świadomości ekologicznej nie tylko wśród najmłodszych, ale również dorosłych mieszkańców naszego kraju.

Warto wspomnieć, że to nie wszystkie, pro-ekologiczne starania prowadzone przez Macma Polska. W styczniu 2020 roku przeprowadziliśmy prawdziwą rewolucję w pakowaniu naszych gadżetów reklamowych w nowe kartoniki, wytwarzane z tektury pozyskiwanej z recyklingu. Wymiana opakowań następowała stopniowo i choć ten proces trwa nadal, to jesteśmy dumni, że udaje nam się zmieniać branżę upominków firmowych na lepsze.