Macma Sp. z o. o.

Nie jesteś zalogowany

Informacja o importerze

Informacja o importerze

Szanowni Państwo,
Zgodnie z obowiązującym prawem, importer jest zobowiązany do zamieszczenia na produkcie, bądź jego opakowaniu informacji określających firmę przedsiębiorcy oraz umożliwiających identyfikację towaru. W związku z aktualnymi przepisami*, niebawem wszystkie artykuły oferowane przez firmę Macma Polska Sp. z o.o. będą zawierały na opakowaniu informację o importerze.

Powyższe ustalenie może nie dotyczyć towarów, które obecnie znajdują się w naszym magazynie, ponieważ mogą one pochodzić z wcześniejszych dostaw, które nie zostały jeszcze objęte nowymi przepisami.

* Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego (2012/C 70 E/33); Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej