Macma Sp. z o. o.

Nie jesteś zalogowany

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

Firma Macma Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

PROJEKT : „Dotacja na kapitał obrotowy dla MACMA POLSKA sp. z o.o.”
CEL PROJEKTU: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi , które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N). Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej.
WARTOŚĆ PROJKETU : 214 339,26 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH : 214 339,26 PLN