Macma Sp. z o. o.

Nie jesteś zalogowany

Certyfikat AEO

Przedsiębiorcy przed uzyskaniem świadectwa AEO podlegają bardzo szczegółowemu audytowi - status uzyskują tylko przedsiębiorcy wiarygodni i wypłacalni, których organizacja, infrastruktura i stosowane zabezpieczenia systemów informatycznych oraz miejsc składowania towarów, zapewniają bezpieczeństwo oraz chronią przed nieuprawnionym dostępem. W zamian za przejęcie części odpowiedzialności za bezpieczeństwo zewnętrznych granic Unii Europejskiej, korzystają z pewnych przywilejów w zakresie ich obsługi przez organy celne.

STANDARD 100 by OEKO-TEX ®

STANDARD 100 by OEKO-TEX ® to znany na całym świecie znak bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych. Artykuły, które posiadają certyfikat wydany przez stowarzyszenie OEKO-TEX ® nie zawierają szkodliwych dla zdrowia substancji, m.in. pestycydów, chlorofenoli, formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych barwników azowych i ekstrahowalnych metali ciężkich. Natomiast związki chemiczne niezbędne podczas produkcji występują w stężeniach bezpiecznych dla człowieka.

 

Certyfikat PIAP

Jesteśmy członkiem oraz współzałożycielem Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. Certyfikat, który otrzymaliśmy stanowi gwarancję wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, rzetelności oraz wiarygodności firmy. Więcej na: www.piap-org.pl

Certyfikat EKO CYKL

Jesteśmy posiadaczem certyfikatu Eko Cykl, który potwierdza, że nasza firma zapewnia wymagany ustawowo poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, które powstały z opakowań wprowadzonych na rynek razem z produktami. Dzięki temu Macma Polska uczestniczy w tworzeniu krajowego systemu recyklingu.

Certyfikat TRUST Solidni w Biznesie

Należymy do programu Solidni w Biznesie. Firmy, które uzyskają referencje innych uczestników branży reklamowej na rynkach europejskich i pomyślnie przejdą etap weryfikacji otrzymują Certyfikat „Solidni w Biznesie”, będący potwierdzeniem najwyższej wiarygodności finansowej. Więcej na www.swb-partners.com

Certyfikat DEKRA 

SVHC REACH Compliance Management System

Certyfikat wydawany na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, który w 2006 roku utworzył Europejską Agencję Chemikaliów. Agencja odpowiedzialna jest za rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)